Noelson 21-nji mart Blog: Aç-açan poroşok

sözbaşy

Noelson ™ aç-açan poroşok seriýasy organiki däl metal poroşok maşgalasyna degişlidir, pudakda aç-açanlygy, gatylygy, poslama garşy we az ýag siňdiriş aýratynlyklaryny görkezýär.Resinleriň köpüsi bilen gabat gelýär we örtükde senagat, poroşok, aç-açan we agaç ýaly giňden ulanylyp bilner;şeýle hem syýa we masterbatch.

Noelson ™ aç-açan poroşok, TGP-1500M, 2000M we 3000M spesifikasiýalarynda bar.


Iş wagty: Mart-21-2022