Ikinji hereket

2022-nji ýylyň 8-nji awgustynda Noelson Chemicals Adagio-a Hermeta Chemicals-a goşuldy.“Hermeta Chemicals” bilen bilelikde işleýändigimize begenýäris we Hermeta tarapyndan berlen tejribe bilen Adagio reňkler we funksional pigmentler üçin global güýç merkezine öwrülýär diýip hasaplaýarys.

Bize baryp görüňwww.hermetachem.com& www.noelson.com

https://www.hermetachem.com


Iş wagty: Awgust-07-2022