Alýumin tripolifosfat

Gysga düşündiriş:

Daşky gurşaw taýdan arassa hapalanmaz ak wirusa garşy pigment, esasy düzüm bölegi alýumin tripolifosfat we olaryň üýtgedilen maddalary, daşky görnüşi tozan, dykyzlygy 2,0-3g / sm, zäherli däl, hrom we beýleki zyýanly metallar, gowy ýelmeşme we täsir garşylygy,


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm giriş

Daşky gurşaw taýdan arassa hapalanmaz ak wirusa garşy pigment, esasy düzüm bölegi alýumin tripolifosfat we olaryň üýtgedilen maddalary, daşky görnüşi tozan, dykyzlygy 2,0-3g / sm, zäherli däl, hrom we beýleki zyýanly metallar, gowy ýelmeşme we täsir garşylygy, ýylylyga garşylyk güýçli (ýylylyga garşylyk 1000 dereje, eriş nokady 1500 dereje ýa-da ondanam ýokary), gurşun we hrom zäherli wirusa garşy pigment önümleriniň iň oňat ornuny tutýar.Bu önümiň wirusa garşy öndürijiligi gyzyl gurşundan, sink molibdatdan, gurşun hromatyndan, sink hromatyndan, sink hromynyň sary adaty zäherli antirust pigmentinden has gowudyr, sink fosfatdan has gowudyr.Giň ulanylýan giňişlik, ajaýyp täsirli, daşky gurşawa garşy pigment ulgamynyň möhüm düzüm bölegi bolup durýar.

Haryt görnüşi

Şeýle esasy önüm görnüşi bolan TP-303 / TP-306 / TP-308 / TP-303 (W) -dan başga-da, ýöriteleşdirilen model önümleriniň aýratyn zerurlyklaryny sargyt edip, içerki we halkara müşderileriň talaplaryna laýyklykda önüm öndürip bileris. , şol sanda duz-duman gowulaşdy, ultra-inçe ýaýradyjy, aşa pes agyr metal görnüşi.

Himiki we fiziki görkeziji

 

Haryt we önümiň görnüşi

Alýumin

Tripolyfosfat TP-303

Alýumin

Tripolyfosfat TP-306

Alýumin

Tripolyfosfat TP-308

Suw esasly alýumin tripolifosfat

TP-303 (W)

P2O5,% 35-45 40-46 65-68 25-35
Al2O3,% 11-15 11-15 15-21 11-15
Daş görnüşi Ak poroşok Ak poroşok Ak poroşok Ak poroşok
Çyglylyk 1.5-2 1.5-2 1.5-3 .51.5
Oilag siňdiriş gymmaty

g / 100g

30+5 30 + 5 30 + 5 30 + 5
PH 6-8 6-8 2-4 6-8
 

Eliň galyndysy 45um% ≤

0,5

(800mesh ýetip bolýar)

0,5

(800mesh ýetip bolýar)

0,5

(800mesh ýetip bolýar)

0,5

(800mesh ýetip bolýar)

 

 

Programma we aýratynlyklar

 

Soliwent we suw esasly senagat örtügi üçin amatly.

 

Soliwent we suw esasly senagat örtügi üçin amatly.

Soliwent esasly senagat örtügi üçin amatly, Esasanam oda we ýylylyga çydamly örtükler üçin, şeýle hem

keramiki syrçaly senagat.

Suw esasly ulgam, alýumin trifosfata bagyşlanan öňdebaryjy suw esasly ulgamdyr.

 

Önümiň öndürijiligi we amaly

Tripolyfosfat radikal, membranany arassalamagyň örtülen ýüzlerinde emele gelen her dürli metal ionlary bilen çelat döredip biler, polat we ýeňil metallaryň poslamagyna güýçli päsgelçilik döredýär, örtükden soň pos poslama izolýasiýasy passiwasiýa ajaýyp täsir edýär, sebäbi wirusa garşy ukyplylygy gyzyl gurşundan 1-2 esse we onuň seriýasy we hrom antirust pigmentiniň bir bölegi ýokarlandyrylyp bilner.

Ulanyş mukdary az, birligi az bolan örtük formulasynda, gyzyl gurşun we sink hrom sary bilen deňeşdirilende, doza 10- 20% -den gowrak azaldyp biler, örtük ulgamynda ýerlikli ulanylsa, takmynan 20-40% çalşyp biler. sink tozy üçin titan dioksidi, takmynan 40-60%, önümçiligiň bahasyny 20-40% töweregi arzanlaýar.

örtügiň işleýşini ep-esli gowulaşdyryp, aklygyň berkliginiň, kondensatynyň, ýalpyldawuklygynyň, howa garşylygy, çyglylyga garşy, güne garşylygy, hapa garşylygy we kislotalylyga garşylygy takmynan 20-40% ýokarlandyryp biler.

Dürli primerlerde we agzybirlik örtükleriniň aşagynda giňden ulanylýan mugt tonlamak, beýleki wirusa garşy pigment we doldurgyç bilen ulanmak üçin hyzmatdaşlyk edip biler, şeýle hem dürli poslama garşy pigment, ýokary öndürijilikli antikorroziw örtükleri taýýarlamak bilen garyşdyryp biler.Fenolik rezin, alkid rezin, epoksi rezin, epoksi poliester we akril rezin çözüji esasly örtük we dürli suw esasly rezin boýag üçin ulanylýar.(meselem, ýokary uýgunlaşma suw esasly epoksi ester örtük);şeýle hem ýokary ýapyşykly antikorroziw boýagda, poroşok örtükde, organiki titanyň poslama garşy boýagynda, pos boýagynda, asfalt boýagda, sink baý primerde, ýangyna garşy örtükde we ýylylyga çydamly örtükde ulanylyp bilner.

Giň ýaşaýyş jaýy, diňe bir polat önüminde däl, eýsem alýumin plastinka we sink plastinka üçin hem ulanylyp bilner.Önümiň öndürijilik standarty: NS-Q / TP-2006.

Tehniki we iş hyzmaty

NOELSON ™ markaly fosfat görnüşli önüm, doly modeller diapazony we içerki bazardaky fosfatyň pigment seriýaly önümi.Üpjün edilýän önümlerden başga-da, ähli müşderilere doly we takyk tehniki, müşderi we logistik hyzmat berýäris.

Gaplamak

25kgs / sumka ýa-da 1ton / sumka, 18-20 tonna / 20'FCL.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň