Reologiki goşundy

Gysga düşündiriş:

Bu pes we orta polýarlygy çözüji ulgamyna çenli pes we orta ulanmak üçin niýetlenen organofil üýtgedilen smektit önümidir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm giriş

NOELSONTMReologiki goşundy, ýokary polýarlyk çözüji ulgamyna çenli pes we orta ulanmak üçin niýetlenen organofil üýtgedilen smektit önümidir.NOELSONTMReologiki goşundy ýokary geliş netijeliligini, köpelip bilýän tikotrop we ýapyşyklygy üpjün edýär;Organiki baglaýjy ulgamlarda güýçli film güýçlendiriji hereket edýär;Sag gözegçiliginiň has ýokary derejesi we pigmentleriň we doldurgyçlaryň gaty çözülmeginiň öňüni almak, ýalňyşlygy azaltmak; plastmassa ýapyşygyny ýokarlandyrmak we wilkalaryň "hasyl bahasy".

Haryt görnüşi

NOELSONTM NSGEL 908 / NSGEL 27 we ş.m.

Himiki we fiziki görkeziji

Haryt / önümiň görnüşi NSGEL 908 NSGEL 27 NSGEL 34 NSGEL SD-2
Kompozisiýa Smektitiň organiki emele gelişi Bentonitiň organiki önümi Smektitiň organiki emele gelişi Smektitiň organiki emele gelişi
Reňk gaty ýeňil krem gaty ýeňil krem gaty ýeňil krem gaty ýeňil krem
Forma Inçe bölünen poroşok Inçe bölünen poroşok Inçe bölünen poroşok Inçe bölünen poroşok
Aýratyn agram g / cm3 1.7   1.7 1.65
Bölejikleriň ululygy, (doly dargadylan) 1 mikrondan az 1 mikrondan az  1 mikrondan az 1 mikrondan az
Çyglylygyň mazmuny,% 3,5 maks 3.5max 3,5 maks 3,5 maks
Inçe, No. 200 elek arkaly 95 min 97min 95 min 98 min

Önümiň öndürijiligi we amaly

Goýmalar:Solvent esasly boýag we tegmiller,Ricaglaýjy ýaglar,Heselimleýji,Tagtalar we möhürler,Çap etmek,Kosmetika we şahsy ideg,Plastmassa we rezin,Mumlar.

Tehniki we iş hyzmaty

NOELSON ™ markasy,Önüm aýratynlyklary we halkara bäsdeşlik ukyby bilen.Önümler bilen üpjün etmekden başga-da, hemmetaraplaýyn tehniki goldaw berýäris.Şol bir wagtyň özünde, müşderilere ajaýyp müşderi hyzmaty we çalt logistika hyzmatlary bilen üpjün etmegi has köp üpjün ediň.

Gaplamak


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň