Geçiriji titanium dioksidi

Gysga düşündiriş:

NOELSON ™ Marka geçiriji titanium dioksidi EC-320, ýokary hilli titanium dioksidine esaslanýan birleşýän önüm, nanotehnologiýa arkaly ýerüsti bejerginiň üsti bilen gaýtadan işlenýär, dünýäde ykrar edilen 2-nji nesil geçiriji önüm seriýasydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm giriş

NOELSON ™ Marka geçiriji titanium dioksidi EC-320 ýokary hilli titana esaslanýan birleşýän önümdir.nanotehnologiýany ulanyp, ýerüsti bejermek arkaly gaýtadan işleýän dioksid, dünýäde ykrar edilen 2-nji nesilgeçiriji önüm seriýasy.Täze işleýän geçiriji material hökmünde EC-320-iň köp artykmaçlygy bar:açyk reňkli, aňsatlyk bilen dargadylan, giň ulanylyşy, ýokary geçirijiligi, antikroziýa, çişmegi yza tesdirmek, gowy gizlemekgüýç we ş.m. Esasan gymmat bahaly import edilýän önümleriň ornuny tutmak üçin ulanylýar.Köp ýyllap bulary çuňňur öwrenýärismeýdany we yzygiderli ösüş gazanmak.Önümlerimiziň hili Hytaýda öňdebaryjy orny eýeleýär.

Haryt görnüşi

NOELSON ™ EC-320 (C), umumy görnüşdir.

Himiki we fiziki görkeziji

Haryt Tehniki maglumatlar
Aýratynlyklary Lightagtylygy ýaýratmaga, ýagtylygy, aklygy we güýji gizlemäge ökde
Termo durnuklylygy ℃ ≥600-800
Himiki durnuklylyk Kislota, aşgar we organiki erginlere garşy duruň;Okislenme ýok;Lamokanç yza galmak
Bölejikleriň ortaça ululygy (D50) ≤5um
Dykyzlygy g / sm3 2.8-3.2
Oilag siňdiriş ml / 100g 35 ~ 45
Çyglylyk ≤0.5
PH 4.0 ~ 8.0
Çydamlylygy Ω · sm ≤100

Önümiň öndürijiligi we amaly

EC-320 (C) örtüklerde, plastmassalarda, rezin, ýelimleýji, syýa, ýörite kagyz, gurluşyk materiallary, goşma materiallaryň görnüşleri, dokma süýümi, elektron önümleri, küýzegärçilik we ş.m.

Geçiriji titanium dioksidi ýakyn ak ýa-da beýleki açyk reňkli hemişelik geçiriji, antistatiki önümler üçin öndürilip bilner.Esasanam aklyga ýokary talaplary bolan geçiriji we antistatiki önümlere degişlidir.Şeýle hem reňk goşulsa, beýleki reňkli önümleri ýasamak üçin ulanylyp bilner.Molekulýar materialyň ulanylyş meýdany barha giňelýärkä, geçiriji we antistatiki bejergä mätäç ýerler barha köpelýär.Şonuň üçin ýeňil geçiriji poroşok seriýasy giňden ulanylyp bilner.

Geçiriji we antistatiki materiallaryň geçirijilik öndürijiligi gaýtadan işlemek tehnologiýasyna we baglanyşykly doldurgyç, rezin, promouter, formuladaky erginler, örtük ulgamlarynda örtülen önümleriň işleýşine täsir edýär.Adatça, geçiriji titanium dioksidi 15% ~ 25% (PWC) çenli goşulsa, garşylyk 105 ~ 106Ω • sm çenli bolup biler.

Geçiriji titanium dioksidi bilen geçiriji mika poroşokynyň arasyndaky tapawutlar: Örtük ulgamlarynda we syýa ulanylýan ýalpyldawuk geçiriji mika tozy.Munuň tersine, rezin we plastmassa ulgamlarynda ulanylýan sferik ýa-da asikulýar geçiriji titanium dioksidi has gowy.Aslynda, ulanmak üçin dürli görnüşli we geçiriji poroşok garyndysy has gowy geçirijilik öndürijiligini gazanyp biler.Mysal üçin, geçiriji mika tozy bilen geçiriji titanium dioksidiň arasyndaky gatnaşygy: 4: 1 ~ 10: 1.Doldurma ýagdaýy geçirijiligiň işine gönüden-göni täsir edip biler, yzygiderli doldurmak yzygiderli doldurmakdan has gowy täsir edip biler, aragatnaşyk meýdançasy bilen düşündirilip bilner.Geçiriji erginli poroşok bilen geçiriji mika poroşokynyň garyndysy elektrik toguny ep-esli ýokarlandyrar, antistatiki pol örtükleri öndürilende geçirijilik öndürijiligi we köp çykdajylary azaldar.Ulanyljak sferik we asikulýar garyndy, geçiriji poroşokyň dolduryş ýagdaýyny üýtgedip biler, has köp aragatnaşyk görnüşleri: flak bilen çişirmek, nokat bilen nokat we nokat bilen nokat, şeýlelik bilen elektrik geçirijiliginiň öndürijiligi gowulaşdy.

  Kritiki bahanyň aşagynda, geçiriji tozanyň goşmaça mukdarynyň köpelmegi bilen obýektleriň öndürijiligi gowulaşar we şondan soň geçirijilik derejesi peselip başlar ýa-da pes bolar.

Tehniki we iş hyzmaty

NOELSON ™ Marka geçiriji we anti-statik agentler seriýasy, häzirki wagtda Hytaýda geçiriji poroşok we materiallary ulanmak we mahabatlandyrmak üçin giňişleýin modelleri bolan öňdebaryjy ösüş öndürijisidir we içerki we daşary ýurtlarda uly täsir galdyrýar.Biziň üpjün edýän önümlerimiziň ýokary hilli we bäsdeşlik bahasy bar.Üpjün edýän önümlerimizden başga-da, ähli müşderilere tehniki, müşderi we logistika hyzmatyny doly we giňişleýin hödürleýäris.

Gaplamak

10-25KGS / sumka ýa-da 25KGS / Kagyz turbasy 14-18MT / 20'FCL konteýner.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň