Aýna flak

Gysga düşündiriş:

Aýna çüýşe daşky gurşawa zyýanly materiallara, az agyr metal düzümine, zäherli, yssyz, aç-açan ak ultratin lamellar morfologiýasyna degişlidir, dünýädäki örtük ulgamyny gorap saklamak üçin iň oňat serişde.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm giriş

Aýna Flake çig mal hökmünde aşgar aýna (C aýna) ýa-da bor silikatly aýna (E aýna) ulanyp, eremegi we ýokary temperatura bilen üflemegi kabul edýär. Aýnanyň bölejiginiň galyňlygy takmynan 5μm, diametri 10-400um aralygyndaky diametri 400-den 1000 metre çenli aralyk dilim diametri önümi, uly dilim diametri önümi diýilýän 1000umdan uly önüm.NOEL SONTM markaly aýna çüýşe.“Noelson Chemicals” halkara ösen tehnologiýa önümçiliginden gysga wagtda hödürlenýär, önümimiziň hiline gözegçilik etmek gaty berk, Aziýa-Pacfik sebitinde halkara ölçeglerine laýyk bolup bilýän birnäçe aýna çüýşeli üpjün ediji.Hemişe önümlerimiz köp içerki institut tarapyndan tassyklandy, şeýle hem içerde we daşary ýurtda iň meşhur milli we köpmilletli korporasiýalar tarapyndan kabul edildi, içerki we daşary bazarda güýçli bäsdeşlik ukyby bar.

Haryt görnüşi

NOELSONTMF-20M / 80M / 120M / 180M / 300M / 600M / 800M we ş.m.

NOELSONTMNCF-600 / NCF-140 / NCF-160 / NCF-015 / NCF-1160 / NCF-2260 /NCF-2300 we ş.m.

NOELSONTMPG750M / PG300M / PG100M we ş.m.

Himiki we fiziki görkeziji

Haryt

Indeks

Haryt

Indeks

Galyňlyk

5 ± 2um

1 ± 3um

Bölejikleriň ululygy

20-400 mesh (1700-20 μm)

Dürli modeller bilen dürli bölejik

Aýratyn agyrlyk güýji (görkezilen)

Adv.1.53-2.52

Daş görnüşi

Ak.

Fleş nokady

NA

Gysyş / uzaldyş güýji (Mpa)

12.35 / 25

Ereýän nokat

(C görnüşli aýna)

1200 ℃

Ereýän nokat

(E görnüşli aýna)

1350 ℃

Himiki düzümi (C görnüşli aýna flak)

SiO 65-70, CaO 4-11, NaO + K0 9-13

Himiki düzümi (E görnüşli aýna flak)

SiO 52-56, CaO 20-25, NaO + K0≤0.8

Önümiň öndürijiligi we amaly

  • Kömür bilen işleýän elektrik stansiýalarynyň desulfurizasiýa taslamasy.
  • Poslama garşy agyr boýaglar.
  • Epoksi pol we bezeg örtügi.
  • Plastmassa we rezin üýtgedildi we güýçlendirildi.
  • Pearlescent pigmentler we kosmetika meýdany.

Tehniki we iş hyzmaty

Üpjün edilýän önümlerden başga-da, ähli müşderilere doly we tegelek tehniki, müşderi we logisit hyzmatyny hödürleýäris.NOELSONTM marka mikro-poroşok we ýörite pigment seriýaly önümler, hemişe bu pudakda iň gowy hilli we iň gowy hyzmatyň nyşanydy.

Gaplamak

10,20,25Kg / sumka, 6-20 ton / 20'FCL.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň