Ajaýyp Ferro-fosforly poroşok

Gysga düşündiriş:

Ajaýyp ferro-fosfor tozy daşky gurşawa arassa täze görnüşli önüme, çal-gara poroşok, zäherli, yssyz, üýtgeşik ys ýok, gowy geçirijilik we ýylylyk geçirijiligi, antikroziýa, könelişme, ýylylyga garşy (öndürilen boýag 600-e çydap biler) -1000 ℃ ýokary temperatura).


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm giriş

Ajaýyp ferro-fosfor tozy daşky gurşawa arassa täze görnüşli önüme, çal-gara poroşok, zäherli, yssyz, üýtgeşik ys ýok, gowy geçirijilik we ýylylyk geçirijiligi, poslama garşy, aşaga garşy, ýylylyga garşy (ýasalan boýag çydap biler) 600-1000 ℃ ýokary temperatura).Örän gymmatly we poslama garşy iň oňat öndürijilikli önüm, iň artykmaçlygy epoksi ýa-da organiki däl sink baý primeri düzmek we öndürmek üçin (takmynan 20-50%) gymmat sink poroşokynyň bir bölegini çalşyp biler. dükan primeri ýa-da beýleki senagat antikroziýa örtükleri, senagat we agyr örtükli ýerlerde çykdajylary azaltmak üçin oňat önüm, şeýle hem konteýner boýagda, deňiz boýagynda we polat gurluşynyň her dürli boýagynda, geçiriji örtükde, ýylylyga çydamly örtükde giňden ulanylýar. ulgamy, örtükli müşderiler tarapyndan iň oňat we giňden kabul edilýär.häzirki wagtda Hytaýda iň ýokary hilli we iň uly önümçilik bilen öňdebaryjy öndüriji.

Haryt görnüşi

NOELSON ™ P-300M / P-600M / P-800M / P-1200M / P-2000M / P-3000M
(ýöriteleşdirilen talap üçin islendik spesifikasiýa talaby göz öňünde tutup biler)

Himiki we fiziki görkeziji

Haryt

Önüm tehnologiýasynyň görkezijisi

Fosforyň mazmuny

24-26%

Oilag siňdiriş bahasy g / 100g

(ýagyň siňdirilişiniň dürli nepisligi)

15-25

PH

5-7

Galyndy

(300msh / 600mesh / 800mesh / 1200mesh / 2000mesh / 3000mesh)

≤1.0

Çyglylyk%

≤1.0%

Dykyzlygy g / sm3

1: 5.5-6.5

Önümiň öndürijiligi we amaly

Sink baý boýagyň film örtügini we kebşirleme aýratynlyklaryny gowulandyryň, kebşirlänimizde we kesenimizde sinkiň tozanyny azaldyň, iş gurşawymyzy gowulandyryň, zähmet goragymyzyň derejesini ýokarlandyryň.

Zawodlara önümçiligiň bahasyny ep-esli azaltmak üçin kömek ediň.

Saklaýyş tanky we turbageçiriji antikoroziýa örtük ulgamlary üçin amatly önümiň geçirijilik häsiýetini ýokarlandyrmak.

Dükanyň dürli görnüşleri we önümçilik reňkleri üçin amatly, antikorroziýa öndürijiligi gowy.

Standarderine ýetiriji standart: Milli GB3210-82 we kärhana NS-SFPP01-10.

Tehniki we iş hyzmaty

NOELSON ™ SFPP, önümçilik üçin iň oňat içerki çig magdany kabul edýäris, önümçiligiň berk göwrümi we göwrümi ulalýar we Hytaýyň içerki bazaryndaky iň uly bazar paýyna eýe bolup, içerde we bortda ep-esli täsir edýär.Önümi iň ýokary hilli, bölejikleriň ululygyna gözegçilik amallary, birmeňzeş reňk, bahanyň bäsdeşlik ukyby bilen üpjün edýäris.Üpjün edilen önümlerden başga-da, ähli müşderilere doly we takyk tehniki we iş hyzmatyny hödürleýäris.NOELSON markasy inçe poroşok we ýörite pigment önümleri, hemişe bu pudakda iň ýokary hilli we iň gowy hyzmatyň nyşanydy.

Gaplamak

25kgs / sumka ýa-da 500kgs / sumka, 18-22 tonna / 20'FCL töweregi.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň