Sink fosfat

Gysga düşündiriş:

Sink fosfat ak zäherli pos poslama garşy pigmentdir, poslama garşy ajaýyp täsiriň täze nesli bolup, wirusa garşy pigmentiň hapalanmazlygy wirusy, gurşun, hrom, adaty wirusa garşy pigment ýaly zäherli maddalary öz ornuny tutup biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm giriş

Sink fosfat ak zäherli poslama garşy pigmentdir, poslama garşy ajaýyp täsiriň täze nesli bolup, wirusa garşy pigmentiň hapalanmaýan wirusydyr, gurşun, hrom, adaty wirusa garşy pigment ýaly zäherli maddalary çalşyp biler. örtük pudagynda iň oňat wirusa garşy pigment täze görnüşleri.Poslama garşy senagat örtüklerinde, alkid, epoksi, hlorlanan rezin we senagat antikroziýa boýagynyň beýleki çözüji ulgamy üçin ulanylýan, suw ulgamynda ulanylýan ýa-da ýangyn saklaýan polimer materiallarynyň örtügini sintez etmek üçin ulanylýan rulon örtükleri.Universalhliumumy önümler bilen üpjün etmekden başga-da, ýokary mukdarda we aşa ýokary we aşa pes agyr metal görnüşini (agyr metal düzümi Europeanewropa Bileleşigine we ABŞ bilen baglanyşykly standartlara laýyk gelýär), dürli sink fosfat önümlerini hödürläp bileris.

Haryt görnüşi

ZP 409, ZP 409-1, ZP 409-3.Isleg boýunça goşmaça bahalar bar.

Önümiň öndürijiligi we amaly

Ferrik ionlardaky sink fosfat kondensasiýa ukybyna eýe.

Sink fosfat ionlarynyň we demir anodlaryň reaksiýasynyň kökü, güýçli gorag filminiň esasy bedeni hökmünde demir fosfaty emele getirip biler, suwda eremeýän bu dykyz arassalaýyş membranasy, gaty gatylygy, gowy ýelmeşmesi poslama garşy ajaýyp häsiýetleri görkezýär.Sink fosfatyň ajaýyp işjeňligi sebäpli, köp metal ionly gen transaminasiýa toplumyny döredip biler, şonuň üçin poslamaýan gowy täsir edýär.

Sink fosfat örtügi bilen paýlanylanda, poslama garşy örtükler ýaly dürli suwa çydamly, kislota üçin dürli baglaýjy örtük taýýarlamak üçin ulanylýan posa garşy çydamlylygy we giňligi, epoksi boýag, propilen kislotasy boýagy, galyň boýag we erän rezin boýagy, giňden gämi, awtoulag, senagat tehnikasy, ýeňil metallar, durmuş enjamlary we azyk önümlerinde antirust boýagynyň metal gaplary ulanylýar.

Önümiň öndürijilik standartlary: Hytaý BS 5193-1991 we Noelson NS-Q / ZP-2004 standarty.

Tehniki we iş hyzmaty

Häzirki wagtda Fosfat önümleriniň iň möhüm üpjünçisi, önümlerimiz köp sanly halkara korporasiýasy tarapyndan kabul edildi we tassyklandy.Üpjün edilýän önümlerden başga-da, ähli müşderilere doly we takyk tehniki, müşderi we logistik hyzmat berýäris.

Gaplamak

25kgs / sumka ýa-da 1ton / sumka, 18-20 tonna / 20'FCL.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary