Sink fosfomolibdat

Gysga düşündiriş:

Sink fosfomolibdat oňat dispersiýany, esasy materiallara giň uýgunlaşmagy, güýçli boýag ýelimlemesini we poslama garşy ajaýyp öndürijiligini görkezýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm Giriş

Sink fosfomolibdat ýokary netijelilik we daşky gurşawa poslama garşy pigmentiň täze görnüşidir.Sink fosfatyň we molibdatyň birleşmegine garşy birleşýän pigmentdir.Resin bilen gabat gelmegi ýokarlandyrmak üçin organiki taýdan bejerilýär.Ol inçe gatlakly poslama garşy örtükler (suw, ýag) we ýokary öndürijilikli suw esasly poslama garşy örtükler, rulon örtükleri üçin amatlydyr.Sink fosfomolibdatda gurşun, hrom, simap ýaly agyr metallar ýok we önüm theB Rohs Direktiwasynyň talaplaryna laýyk gelýär.Contentokary mazmuny we ýokary aýratyn meýdany göz öňünde tutulanda.Sink fosfomolibdat, Nubirox 106 we Heubach ZMP ýaly meňzeş önümleri çalşyp biler.

Modeller

Noelson ™ ZMP / ZPM

Himiki we fiziki aýratynlyklar

Haryt / modeller 
Sink fosfomolibdatZMP / ZPM       
Sink Zn% 53.5-65.5 (A) / 60-66 (B)
Daş görnüşi Ak poroşok
Molibdate% 1.2-2.2
Dykyzlygy g / sm3 3.0-3.6
Nebitiň siňdirilmegi 12-30
PH 6-8
Eliň galyndysy 45um%  0,5
Çyglylyk ≤ 2.0

Arza

Sink fosfomolibdat, poslama garşy täsirli funksiýa bolup, esasan poslama garşy, poslama garşy, rulon örtüklerinde we örtükleriň duz sepilmegini we poslama garşylygyny ýokarlandyrmak üçin ulanylýar.Önüm polat, demir, alýumin, magniý we olaryň erginleri ýaly metal ýüzlere belli bir poslama garşy täsir edýär.Esasan suw esasly we erginlere esaslanýan poslama garşy örtüklerde ulanylýar.Suw esasly örtüklere ulanylanda ulgamyň pH-ni gowşak aşgar bolmagy üçin sazlamak maslahat berilýär.Adaty ýagdaýlarda, boýag ulanylanda üwürmek gerek.Formulada maslahat berilýän goşmaça mukdar 5% -8%.Dürli önüm ulgamlaryny we her bir müşderiniň gurşawyny göz öňünde tutup, önüm formulasynyň garaşylýan talaplara laýyk bolup biljekdigini kesgitlemek üçin önümi ulanmazdan ozal synag synagyny geçirmek maslahat berilýär.

Gaplamak

25 kg / sumka ýa-da 1 tonna / halta, 18-20 tonna / 20'FCL.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň