Mikoz demir oksidi

Gysga düşündiriş:

Mikroz demir oksidi, senagat örtügi we beýleki ulanylyş üçin ajaýyp we poslama garşy pigmentdir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm giriş

Mikroz demir oksidi (MIO) ýokary hilli tebigy demir seredişi, zäherli, tagamsyz, ajaýyp antikorroziw häsiýeti bilen gaýtadan işlenýär we öndürilýär, şeýle hem oňat geçirijilik we ýylylyk geçirijiligi, antikroziýa, aşaga garşy, termo-stabilizasiýa, güýçli ýelmeşme, çykdajy täsirli;özboluşly ýalpak gurluşyny we has ýokary çykdajy öndürijiligini göz öňünde tutup, MIO häzirki wagtda senagat antikroziýa örtüginde iň görnükli wirusa garşy pigment we antikoroz serişdesidir.Birnäçe wagt bäri MIO ýokary çydamly antikroziýa örtük ulgamynda giňden ulanylýar, ýokary hilli epoksi rezin bilen utgaşýar, örtüginiň hyzmat ediş möhleti 15 ýyldan ýokary bolup biler, intermilli antikorroziýa örtük formulasiýa ulgamynyň iň möhüm bölegi.Häzirki wagtda dürli amaly meýdanlarda ulanyp boljak dürli görnüşli önümleri hödürläp bileris.

Haryt görnüşi

NOELSON ™ MIO çal : A160M / A-250M / A-320M / A-400M / A-500M / A-600M / A-800M

MIOX SF / AS / SG / DB

MIOX GEO-16 / GEO-25 / GEO-32 / GEO-40 / GEO-50 / GEO-LF

NOELSON ™ MIO Gyzyl : B-400M / B-500M

Himiki we fiziki görkeziji

Haryt

Indeks

Indeks

Haryt ady

Mikroz demir oksidi çal

Mikroz demir oksidi Gyzyl

Nyşan

Metal şöhle bilen gara çal

Metal ýalpyldawuk gyzyl goňur poroşok

Fe2O3% min

85-90

50-70

Aýratyn agyrlyk güýji g / sm3

4.3-4.9

4.3-4.9

Çyglylyk% max

1.0

1.5

Suwda erän suw% max

0.1

0.3

Nebitiň siňdirilmegi

9-18

9-19

PH

6-9

5.5-8.5

Önümiň öndürijiligi we amaly

Epoksi mikro demir oksidiniň aralyk boýagyny ulanmak üçin ýokary çydamly antikroziýa örtük ulgamy üçin mikro demir oksidi (MIO) esasanam amatly.

Antikorroziw önümçilik örtükleriniň beýleki görnüşleri üçin.

Magnit materiallarda, aýna senagatynda, merjen pigment meýdanynda we ş.m. ulanylyp bilner.

Önümiň öndürijilik standartlary: Hytaý GB6755-88, ABŞ ASTM D5532, Halkara IS010601, Germaniýa T1918 300, Angliýa 3981 we Noelson NS-Q / MI0X1998 standarty.

Tehniki we iş hyzmaty

NOELSON ™ mikro demir oksidi önümleriniň markasy, Hytaýda ýokary hilli çig magdany gaýtadan işlemek, önümiň hiline we hiline gözegçilik bu pudakda öňdebaryjy orny eýeleýär, EU REACH şahadatnamasyny aldy we halkara institutlarynyň sany tassyklandy. Içerki Hytaýda markaly önümleri eksport etmegiň iň irki we iň uly mukdary.Üpjün edilýän önümlerden başga-da, ähli müşderilere doly we takyk tehniki, müşderi we logistik hyzmat berýäris.NOELSONTMMIO markasy, elmydama pudakda iň gowy hilli we iň gowy hyzmatyň nyşanydy.

Gaplamak

25kgs / sumka, 500kgs / sumka ýa-da 1ton / sumka, 18-22MT / 20'FCL.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň