Ultramarine gök

Gysga düşündiriş:

Ultramarin pigmenti iň köne we iň açyk gök pigmentdir.Zäherli däl, daşky gurşawa zyýanly we organiki däl pigmentleriň bir bölegi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm Giriş

Ultramarin gök iň gadymy we iň açyk gök pigmentdir, zäherli däl, ekologiýa taýdan arassa we organiki däl pigmentiň bir bölegi.Aklamak üçin ulanylýar we ak reňkden we beýleki ak pigmentlerden sarylygy ýok edip biler.Suwda eremeýär, aşgarlara çydamly, ýylylyga çydamly we aşa howa şertlerinde durnukly.ýöne kislota çydamly däl we kislota sezewar bolanda çüýrär we reňkini üýtgeder.

Modeller

Noelson ™ NS463 (L) / NS0905 / NSL465 / NS0906 / NS0906A / NS0902 / NS02 / NS5008 / NS0903 / NS0901 / NS0806 / NS0806A / NS0301 we ş.m.

Himiki we fiziki aýratynlyklar

 

NS463 (L) Gök kölege (Pes)

NS0905 Gök kölege

NSL465 Pes Pb

NS0906 Gyzyl

NS0906A Gyzyl

NS0902 Gök

NS02 Greenaşyl

Bellik

0,5% ultramarin gök

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5% ultramarin gök + 0,5% TiO2

 

 

 

 

 

 

 

 

Reňkleýiş güýji (%)

85

110

110

140

130

130

60

 

ýagtylygy

85

110

120

130

140

160

135

 

L

62.98

60.38

60.44

59.72

59.97

60.03

61.71

PS karta 0,5% ultramarin gök 0,5% TiO2 200 ℃

a

0.08

1.38

1.74

2.20

2.28

2.18

0.07

 

b

-37.51

-40.70

-41.32

-41.89

-42.33

-43.33

-41.39

 

c

37.51

40.72

41.35

41.95

42.39

43.38

41.39

 

h

265

271.95

272.37

273.01

273.08

272.88

270.09

 

DE (<)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Çyglylyk (≤%)

 

1

1

1

1

1

1

 

325 meshde elek galyndysy (<%)

 

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

 

Suwuň ergin duzlary (≤%)

 

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

 

Mugt kükürt (≤%)

 

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

 

PH

 

8-10

8-10

8-10

8-10

8-10

8-10

 

Nebitiň siňdirilmegi

 

30-40

30-40

30-40

30-40

30-40

30-40

 

Göçmäge garşylyk

 

5

5

5

5

5

5

 

Howanyň çaltlygy

 

8

8

8

8

8

8

 

Atylylyk tizligi (> ℃)

 

300

300

300

300

300

300

 

Kislota çaltlygy

 

1

1

1

1

1

1

 

Alkali çaltlygy

 

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

 

Üýtgeýän maddalar (105 ℃ <%)

 

1

1

1

1

1

1

 

Şuňa meňzeş önümler

463 \ 464

464 \ 465

465

Holiday 5008

Holiday 5008

Ispaniýa EP-62

Holiday02

 

Arza

  • Ultramarin açyk maddadan sarylygy ýok edip bilýän, aşgazana, ýylylyga we ýagtylyga çydamly açyk gök poroşokdyr.Kislota täsir edende çüýräp, solup, suwda eräp bilmez.Ultramarin organiki däl pigmentdir.Kükürt, palçyk, kwars, uglerod we ş.m. garyşdyrmak arkaly ýasalýar.
  • Boýag, rezin, çap we boýag, syýa, reňk boýag, gurluşykda ulanylýar.
  • Boýag, trikota industry pudagynda, kagyz ýasamakda, aklamak üçin ýuwujy serişdelerde ulanylýar.
  • Ultramarin poroşokyny ulanyp, ýag reňkini, akvarel reňkini, gouache boýagyny we akril reňkini ýasamak üçin garylan ýag, ýelim we akril goşmak üçin aýratyn ulanyň.Ultramarin aç-açan, güýji gizlemekde ejiz we ýagtylygy ýokary bolan mineral pigmentdir, şonuň üçin gaty garaňky äheňleri boýamak üçin amatly däl.Esasanam gadymy hytaý binalarynda bezeg reňkleri üçin amatly.

Gaplamak

25 kg / sumka, 18-20 tonna / 20'FCL.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň